Нарийн ган хоолой, ган баарны мэргэжлийн үйлдвэрлэл!

Өргөдөл